STU a UK získali 111 miliónov eur. Do čoho ich investujú?

Ide o historicky najväčšiu investíciu na modernizáciu výskumnej infraštruktúry, rekonštrukciu budov a posilnenie vedeckých kapacít, ktorú dve najväčšie univerzity na Slovensku získali. V rámci projektu vznikne nový pavilón špičkových technológií. Nové zariadenia a prístroje budú k dispozícií vo viacerých otvorených laboratóriách nielen pre pracovníkov oboch univerzít, ale aj pre ďalšie výskumné organizácie a partnerov zo súkromného sektora. 

Cieľom projektu je zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách a zvýšenie konkurencieschopnosti dvoch najväčších slovenských univerzít v európskom výskumnom priestore. Obe inštitúcie zmodernizujú svoju výskumnú aj IT infraštruktúru, opravia svoje budovy a zvýšia tým úroveň a atraktivitu vzdelávacieho prostredia a zároveň významne znížia energetickú náročnosť a produkciu CO2.

Súčasťou projektu bude podpora celého spektra výskumných aktivít, napríklad aj v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, automatizácie a riadenia, biotechnológií a biomedicíny alebo aj materiálového výskumu.

Projektový návrh pripravovali univerzity v spolupráci s rezortmi školstva a financií, s expertmi z Európskej investičnej banky a Európskej komisie. Niekoľkoročný proces príprav projektu uzavreli spoločným podpisom zmluvy ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová spolu s rektorom STU Miroslavom Fikarom a rektorom UK Marekom Števčekom.

„Začína nová etapa v živote oboch univerzít. Etapa užšej a lepšej spolupráce, etapa veľkých investícií do výskumnej infraštruktúry, na konci ktorej budeme obaja silnejší, modernejší, atraktívnejší,” uviedol Miroslav Fikar, rektor Slovenskej technickej univerzity. 

Rektor Univerzity Komenského Marek Števček zdôraznil, že „pre našich pracovníkov, ako aj študentov a doktorandov bude mať projekt veľký prínos, pretože zlepší podmienky pre ich tvorivosť a prinesie viac príležitostí participovať na prestížnych výskumných projektoch.“

Ako to bude s financovaním?

V najbližších štyroch rokoch preinvestujú obe univerzity 111 miliónov eur, z toho 105,4 miliónov eur tvorí príspevok z eurofondov a štátneho rozpočtu a 5,5 miliónov eur vložia do projektu z vlastného vrecka. Z pôvodne 120 miliónového balíka však na základe požiadavky z Bruselu vypadla kľúčová položka na platy výskumných pracovníkov. „Sumu viac než 8 miliónov eur budeme musieť v budúcich 4 rokoch spoločnými silami, spolu s Vládou SR, nejakým spôsobom vykryť, aby sme naplnili merateľné ukazovatele projektu v rámci výkonov vo vede. Pevne verím, že aj tento problém sa nám podarí vyriešiť,” upresnil Miroslav Fikar. Ministerka školstva Martina Lubyová v reakcii uviedla, že „tieto zdroje plánujeme nasmerovať v rámci ďalších výziev Operačného programu Výskum a inovácie.”

 

Zdroj: STU

Foto: Facebook/STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave