Vyhrala by koalícia PS/Spolu. Koho by študenti chceli v parlamente?

Študenti stredných škôl a gymnázií už majú odvolené. Kto by sa dostal do parlamentu, ak by hlasovali len stredoškoláci? To nám ukázali simulované Študentské voľby, ktoré usporiadala Rada mládeže Bratislavského kraja.

Skupiny stredoškoláčok a stredoškolákov od Bratislavy až po Prešov zorganizovali vernú simuláciu volieb do NR SR podľa metodiky Inštitútu pre verejné otázky (IVO). Zapojilo sa 180 škôl, na ktorých študuje vyše 60.000 žiakov. Dobrovoľné študentské volebné komisie s pedagogickou garanciou pripravili medzi 4. – 7. februárom volebné miestnosti, a všetkým svojim spolužiačkám a spolužiakom nad 15 rokov, ktorí sa rozhodli voliť, vydali volebné lístky. Celková účasť na voľbách dosiahla ​57,45 %,​ čo je viac ako skutočná účasť prvovoličov na voľbách.

Súbor zúčastnených škôl sa skladá zo ​102 ​gymnázií, ​71 ​odborných škôl a ​4 ​umeleckých škôl. Organizátori spolupracovali aj so študentmi Akadémie umení a Prešovskej univerzity, ako aj inovatívnymi základnými školami, napr. ZŠ Č. Armády v Moldave nad Bodvou. Zapojené boli školy zo všetkých krajov, s najsilnejšou účasťou škôl z Prešovského a Bratislavského kraja, vrátane päť škôl s maďarským vyučovacím jazykom. Zúčastnili sa aj školy so žiakmi s telesným postihnutím, aj športové školy. 

Celkové výsledky simulovaných Študentských volieb do Národnej rady Slovenskej republiky:

Vyhrala by koalícia PS/Spolu. Koho by študenti chceli v parlamente?