Výstava Milionári času

Audiovizuálna výstava Milionári času nám sprostredkúva život Rómov z iného uhla pohľadu. Núti nás zamýšľať sa nad tým, kto Rómovia vlastne sú a odkiaľ prišli.

Nemecká fotografka Anja Schäfer a rakúska režisérka Elisabeth Putz prinášajú pohľad z najväčších rómskych get na Slovensku –  zo Šaci a Lunika IX. Projekt v sebe zahŕňa fotografie zachytávajúce bežných Rómov, či staré bytovky. Pozrieť si ich môžete počas počúvania nahrávok s obyvateľmi týchto častí. Nahrávky nie sú postrihané, počuť v nich dokonca ticho alebo šum. To však dodáva výstave dôveryhodnejší charakter.

Zaujímavou časťou je aj voľná prednášky s Róbertom Gabrišom, ktorý okrem iného aj objasňuje rozdiel medzi slovom Róm a cigán. V bežnej reči používame slovo cigán ako synonymum slova klamár. Nie je to jediný hanlivý výraz spájajúci sa s týmto slovom. Preto sa vo väčšine krajín preferuje názov Róm. Avšak práve slovenský Rómovia sa líšia tým, že sa hlásia skôr k pomenovaniu cigán. Je im bližšie, zatiaľ čo pomenovanie Róm iba dostali.

Prednáška upozorňuje aj na fakt, že Rómovia ovládajú plynule minimálne dva jazyky. Ich jazyk podobne ako výzor sa líši podľa toho, kde žijú. To isté sa dá povedať aj o ich správaní. Nemôžeme tvrdiť, že kradnú, pretože to nerobia všetci. Nemôžeme im ani vyčítať, že nepracujú, keďže väčšina je už len kvôli pôvodu a rodinným pomerom predurčená robiť len podradné práce. Taktiež nie je pravda ani to, že majú muzikantské nadanie v krvi. Súdime ich najčastejšie podľa tých, s ktorými sme prišli do kontaktu. Avšak nás tiež nikto nesúdi podľa toho, že pozná zopár ľudí s našou národnosťou.

Projekt Milionári času, ktorý je možné navštíviť v Rakúskom kultúrnom centre na Hodžovom námestí, nám neprináša len obyčajnú výstavu. Núti nás zamýšľať sa nad Rómami a prehodnotiť svoj názor na nich.

 

FOTO: Facebook