Deň otvorených dverí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

Tento mesiac privíta záujemcov o štúdium na dni otvorených dverí aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Pozrite sa, ktorý deň to bude.

„Univerzita chce byť kvalitnou a progresívnou všeobecnou univerzitou s prioritnou orientáciou na oblasť pedagogických, humanitných, prírodných, umeleckých, sociálnych vied a zdravotníctva. V záujme naplnenia tejto vízie si UKF predsavzala poskytovať kvalitné vysokoškolské (a ďalšie) vzdelávanie, uskutočňovať tvorivú vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť s centráciou na optimalizáciu interných podmienok pre ich kvalitné zabezpečenie,“ uvádza univerzita na svojej internetovej stránke.

Aj tento rok sa vo februári koná na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre Deň otvorených dverí. Uchádzači o štúdium a verejnosť majú príležitosť prezrieť priestory univerzity, oboznámiť sa so štruktúrou a aktivitami vysokej školy. „Na všetkých piatich fakultách (Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta) sa záujemcovia o štúdium môžu oboznámiť so systémom výučby a pozrieť si výučbové, výskumné, technologické a knižničné priestory fakúlt spojené s odborným výkladom. Okrem informácií o študijných programoch a podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch, sa dozvedia, aké sú možnosti semestrálneho študijného pobytu v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných univerzitou,“ vysvetľuje univerzita.

Deň otvorených dverí sa uskutoční na všetkých fakultách 15.2.2018 od 9:00 do 12:00.

 

Foto: Facebook/Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre