Dnes si pripomíname výročie významnej udalosti

Presne pred štrnástimi rokmi sa Slovensko stalo súčasťou Európskej únie. Nadnárodné zoskupenie nám prinieslo dovtedy nevídané možnosti. 

Slovensko si dnes okrem osláv sviatku prvého mája pripomína aj svoj vstup do Európskej únie. Presne pred 14 rokmi, 1.5.2004, sme sa totiž stali členmi integračného zoskupenia, a to počas jeho najmasovejšieho rozšírenia. Do únie sme vstúpili spolu s ďalšími desiatimi krajinami. Dnes je súčasťou EÚ už 28 štátov. 

Vstupom do únie sa Slovákom otvorili dovtedy nevídané možnosti. Vďaka spoločnému európskemu zoskupeniu a finančnej podpore únie môžeme pracovať na Európe s výrazným hospodárskym rastom, konkurencieschopnou ekonomikou a zlepšujúcou sa kvalitou životného prostredia. Napríklad v roku 2016 boli celkové výdavky EÚ na Slovensku 2,663 miliardy eur. Medzi nové ciele EÚ patria tiež spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a spolupráca v oblasti justície a vnútra. 

Významným medzníkom nášho členstva bol 21. december 2007, keď sme sa stali členskou krajinou schengenského priestoru. Vďaka tomu môžeme vo veľkej časti Európy a v rámci niekoľkých zámorských území cestovať voľne, teda bez hraničných kontrol na ktoromkoľvek mieste zmluvných štátov. Voľný pohyb osôb je v záujme dokonalejšej hospodárskej spolupráce.

Pri bilancovaní slovenského členstva v Európskej únii nemožno opomenúť ani 1. január 2009, keď sa Slovensko stalo súčasťou eurozóny a prijalo spoločnú menu euro. Jednotnou menou dnes možno platiť na území všetkých členov eurozóny, ktorými sú Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

 

Foto: cnn.com/Cristina Arias/Cover/Getty Images