Najskôr kreatíva, potom rutina. Odborníčky radia, ako zvýšiť produktivitu pri práci z domu

Aj keď sa opatrenia uvoľňujú a život sa pomaly vracia do starých koľají, je zrejmé, že niektoré trendy, ktoré priniesla so sebou pandémia, tu s nami ešte zostanú. Koronavírus prinútil ľudí vymeniť kancelárie za domáce prostredie a novela Zákonníka práce zamestnancom umožnila, aby si mohli sami rozvrhnúť čas, kedy budú pracovať z domu. Ako by si mali ale nastaviť prácu tak, aby boli čo najviac produktívni?

Home office rozdelil ľudí na dva tábory, jedným práca z domu vyhovuje, iní sa už naopak nevedia dočkať návratu do kancelárie. Práve v tejto súvislosti sa začal čoraz častej spomínať hybridný spôsob práce, ktorý by mal vyhovieť všetkým. Prospeje tento nový model zamestnancom? Podľa prezidentky slovenskej pobočky Medzinárodnej federácie koučov (ICF) Zora Inka Grohoľová sa môže produktivita práce v režime hybridného pracovného času zvýšiť, ak zoberieme do úvahy ušetrený čas na cestovanie. To, či sa v tomto režime zlepší aj sústredenie na prácu, veľmi záleží od toho, v akých podmienkach človek funguje v home office. 

Každá zmena vyžaduje veľa času a energie. Aj v tomto prípade by mal mať každý zamestnanec možnosť pristupovať k nej svojím vlastným tempom a podľa toho, čo je preňho najefektívnejšie,“ hovorí prezidentka slovenskej pobočky ICF. Tým, ktorým sa podarí správne uchopiť túto príležitosť, môžu vzniknúť nečakané časové rezervy a teda aj možnosť venovať sa viac svojmu telesnému a duševnému zdraviu.

Práve telesné a duševné zdravie utrpelo počas roku pandémie a viacerí ľudia si z neho odniesli aj nové zlozvyky, ktoré súvisia s prácou na home office. Tým najrozšírenejším je nesprávne držanie tela pri sedení za počítačom. Niektorí ľudia so sedavým zamestnaním totiž pracovali celú dobu pri jedálenskom stole alebo v kresle, v dlhých časových blokoch bez pohybu. „To môže viesť k chronickým bolestiam chrbta, ochabnutiu svalstva, problémom s trávením alebo dýchaním. Správnym rozvrhnutím pracovného času môžu mať zamestnanci priestor na to, aby si mohli pred prácou alebo po nej zabehať, zacvičiť, čo by malo výrazný vplyv na zlepšenie duševnej pohody a telesného zdravia,“ upozorňuje Kateřina Zaydlarová z Centra zdravého sedenia, podľa ktorej je potrebné dohliadať aj na to, koľko hodín počas dňa ľudia sedia. V tomto vnímaní sa započítava aj oddych po práci pred televízorom alebo sedenie počas jedenia. „Keď to všetko spočítame, tak zamestnanci môžu sedieť denne aj viac ako desať hodín a to je pre zdravie nevyhovujúce. Preto odporúčame, vymeniť dlhodobé sedenie za občasné státie, ktoré prosieva zdraviu i produktivite,“ radí odborníčka.

Rozvrhnutie pracovného času

Zamestnanci, ktorí pracujú formou príležitostného home officu, hybridného spôsobu, domáckej práce alebo telepráce, si môžu podľa novely Zákonníka práce sami rozvrhnúť pracovný čas. Ak chcú zamestnanci túto príležitosť využiť, podľa advokáta Stanislava Hutňana by mali osloviť zamestnávateľa a vysvetliť mu okolnosti spojené s možnosťou využitia čiastočnej domáckej práce alebo telepráce s tým, že podľa §52 (6) má v tomto prípade zamestnanec právo po dohode so zamestnávateľom na rozvrhnutie času podľa svojho uváženia. Musí tomu predchádzať dohoda so zamestnávateľom. „Z hľadiska právnej istoty by bolo vhodné, aby táto dohoda bola zapracovaná v pracovnej zmluve, prípadne ak už existuje pracovný pomer, je možné uvedené riešiť formou písomného dodatku k pracovnej zmluve. Týmto však nie je dotknuté právo uvedené dohodnúť aj so zástupcami zamestnancov (v prípade, ak u zamestnávateľa pôsobia) v kolektívnej zmluve,“ uvádza.

Ak si zamestnanci rozvrhnú čas sami, je len na nich, ako naložia s pracovnou dobou. Ako pripomína advokát, v tomto prípade aj pri pružnom pracovnom čase platí, že sa nemôže presiahnuť priemerná doba týždenného pracovného času.

Čo to v praxi znamená?

Zamestnanci si môžu stanoviť, že začnú s prácou napríklad v skoršiu hodinu, alebo naopak neskoršiu. Musí tomu predchádzať dohoda so zamestnávateľom, že si zamestnanci môžu rozvrhnúť pracovný čas sami. V prípade tohto rozhodnutia sa ale podľa zákona neuplatňujú ustanovenia napríklad o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku a nepretržitom odpočinku v týždni. Zamestnancom tiež nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu alebo mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu.

Kreatívna činnosť ráno, rutina popoludní

Ako si ale nastaviť pracovný čas tak, aby sa zvýšila produktivita? Podľa prezidentky slovenskej pobočky ICF je ľudský mozog najvýkonnejší po spánku. Najviac výkonu si vyžadujú analytické činnosti, robenie rozhodnutí, tvorba stratégií, učenie sa nových vecí, kreatívne činnosti. Tieto úlohy je najlepšie zaradiť do ranných a dopoludňajších hodín. Popoludní sa môžeme venovať aktivitám, ktoré nevyžadujú až také sústredenie, opakovaným a rutinnejším činnostiam,“ vysvetľuje Zora Inka Grohoľová. Ľudia, ktorí ovládajú umenie mikrospánku, môžu byť podľa odborníčky po takomto resete mentálne rovnako výkonní, alebo ešte výkonnejší, než ráno.

Akým chybám sa treba vyhnúť?

Podľa Kateřiny Zaydlarovej by sa mali ľudia počas ich najproduktívnejšieho časového úseku venovať len práci a ničomu inému: „Aj z odbehnutia do kuchyne sa môže stať hodinová pauza na upratovanie a nadviazanie sústredenia na prácu tam, kde sa skončilo, stojí zbytočný čas.“ Taktiež je dôležité nastaviť si reálne ciele, ktoré je možné splniť. S tým súhlasí aj prezidentka slovenskej pobočky ICF, podľa ktorej patria medzi základné chyby pri rozvrhovaní pracovného času prílišný optimizmus a spoliehanie sa na to, že všetko pôjde bez prekážok. Zabúdanie na jedlo, pauzy, presuny, rušenia – to všetko nás stojí čas a treba s tým rátať. Nejasnosť úloh a zadaní. Veľké úlohy je lepšie rozdeliť na menšie a zrozumiteľné, inak ich budeme stále odkladať,“ dodáva odborníčka.

 

Foto: Unsplash