Skúsite dnes nepoužiť žiaden plast? Pripomíname si deň oceánov

Od roku 1992 si celý svet ôsmeho júna pripomína Svetový deň oceánov. Je to príležitosť na zamyslenie sa nad tým, ako môže jednotlivec prispieť k zmene a ochrane oceánov na našej planéte.

Ôsmy júnový deň slúži aj na to, aby sme si pripomenuli, v čom všetkom sú pre nás oceány dôležité. Mali by sme pamätať na to, že práve oceány produkujú väčšinu kyslíka, ktorý dýchame. Slúžia tiež na čistenie vody, ktorú prijímame a vďaka oceánom môže rásť a vyvíjať sa naša potrava. Z týchto dôvodov je dôležité, aby sme oceány ochraňovali a nezahlcovali ich odpadmi, ktoré ničia biotopy, život v oceánoch a ich základné reprodukčné kapacity.

Príležitosť na uvedomenie si dôležitosti oceánov prichádza práve ôsmeho júna, ktorý sa od Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro v roku 1992 oslavuje ako neoficiálny Svetový deň oceánov. Iniciatíva The Ocean Project a medzinárodná sieť The World Ocean Network pritom vyvíjajú úsilie, aby sa tento deň stal aj oficiálnou spomienkou na oceány, teda aby záštitu nad ním prevzala OSN.

Výraznou pomocou pri ochraňovaní oceánov a životného prostredia všeobecne by mohla byť navrhovaná legislatíva Európskej únie, ktorá navrhuje zákaz predaja plastových vatových tyčiniek, príborov, tanierov, slamiek, miešadiel a paličiek na balóny, pretože plasty na jedno použitie končia v ovzduší, pôde, oceánoch a potravinách. Podľa navrhovanej legislatívy by mali členské štáty Únie od roku 2025 zabezpečiť aj zber 90 percent jednorazových plastových fliaš z nápojov.

Foto: Pexels