Sociálny experiment: Ako vnímajú generačné rozdiely mladí a starší

Každý z nás vníma generačné rozdiely inak. Niekto si ich všíma viac niekto menej. Skúsme sa pozrieť ako vnímajú dnešnú a minulú generáciu rôzne vekové kategórie.

Ako vnímate dnešnú generáciu?

Radovan (46 rokov): Dnešná generácia je takzvaná generácia „Z" Milenial kids-zvaná aj mozaiková generácia. Je pre ňu typické, že sú ovplyvnení novými technológiami a sociálnymi sieťami. Nastúpila po generácii "Y", ktorá bola typická výrazným individualizmom. Našťastie, táto generácia sa vrátila viac ku vzťahom a fungovaniu v kolektíve. Ľudia z tejto generácie sú veľmi flexibilní, schopní rýchlo reagovať a zmeniť veci, čo ale niekedy vedie až k neustálosti. Sú empatickí a kreatívni.

Stano (65 rokov): Ako pokračujúci štandard predošlých generácií v iných podmienkach. Rovnaký záujem (nezáujem) o veci sociálne, spoločenské, kultúrne, politické v rámci svojho duševného rozvoja. Rýchlejšie riešenie nastolených otázok, i s rizikom nie vždy dobého riešenia. Takže opäť štandard, lebo najpodstatnejšie veci sa každý učí na vlastných chybách.

Gabriela (44 rokov): Dnešná doba je veľmi hektická, ľudia sa naháňajú, sú v strese, nemajú čas na seba ani na svojich blízkych či priateľov. Aby mali niečo, čo ich uživí, behajú z jednej roboty do druhej, aby všetko poplatili, kúpili deťom, partnerom alebo čokoľvek, čo potrebujú. Takže dnešná doba, a taktiež generácia, je veľmi hektická a ubehaná. Táto doba sa odráža aj na dnešnej generácii.

Monika (19 rokov): Generačné rozdiely cítim a vnímam na vlastnej koži takmer každý deň.  Všetci sme iní, no ročníky nižšie ako som ja sa správajú úplne inak. Uvediem príklad zo strednej školy.  Keď som bola prváčka, bála som sa štvrtákov a zdravila som každého. V priebehu dňa som pozdravila tú istú osobu aj päťkrát, len aby nebolo zle, že nezdravím niekoho, a aby sa o mne nehovorilo, že som nevychovaná. Teraz keď idem ja po chodbe a som vo štvrtom ročníku, tak ma ledva pozdraví tretiak a nie to ešte nižšie ročníky. Im nevadí, čo sa bude o nich povrávať. Samozrejme, česť výnimkám. Dnešná generácia je úplne rozdielna.

Čím sa líši dnešná generácia od tej vašej?

Radovan (46 rokov): Oveľa menej myslia dopredu ako naša generácia (generácia „X"). Dostupnosť informácií na internete spôsobuje, že sa im zdá, že nemusia až natoľko plánovať a pripravovať sa v predstihu. Za čias našej generácie, keď neexistoval internet si všetko vyžadovalo oveľa viac prípravu vopred, aby sa všetci mohli zrealizovať.

Stano (65 rokov): Mierou osobnej slobody, voľným pohybom vysokou mierou možného prístupu k informáciám.

Gabriela (44 rokov): Určite je to o tom, že sme nemali telefóny a keď sme sa dohodli na niečom, tak to platilo. Viac sme sa rozprávali, mali sme bližšie k sebe, bolo to viac o vzťahoch.

Monika (19 rokov): Dnešná generácia sa líši určite správaním aj prejavom. Líšia sa aj tým, že mnohí majú toho viac ako my. Nejde tu len o technológie. Nejde o hračky a oblečenie. Vlastne nebudeme si klamať, ide aj o takéto veci. No keď si to zoberiem z mojej strany, tak my sme mali samých seba. Mali sme rodičov, ktorý sa o nás viac zaujímali a nekupovali si nás vecami. Čo je jeden z výchovných problémov tejto generácie. Kúpiť si dieťa, aby som mal pokoj.

Aké zmeny v správaní si všímate?

Radovan (46 rokov): Typickým rysom správania je, že fungujú ako húf rýb, ktorý sa dokáže v okamihu a veľmi rýchlo nasmerovať úplne iným smerom. Celá skupina vie veľmi rýchlo a impulzívne reagovať na nový podnet, všetko je oveľa rýchlejšie ako v generáciách pred nimi. Myslia v oveľa krátkodobejších horizontoch ako bolo obvyklé a vyrovnávajú sa s pretlakom obrovského množstva informácií a podnetov, ktorý sa na nich valí z každej strany.

Stano (65 rokov): Vyššia miera egoizmu, roztváranie nožníc v oblasti asertivity podľa miery osobnostnej vybavenosti, príklon k technickým vymoženostiam bez dôvodu ich akútnej potreby, odklon od potreby osobnej komunikácie.

Gabriela (44 rokov): K tomuto viem povedať len krátku vetu a to je. Dnešná generácia je poväčšine arogantná a v niektorých prípadoch neprispôsobivá.

Monika (19 rokov): Určite je to častá ignorácia a arogancia. Irónia v hlasovom prejave býva veľmi častá a častokrát až neznesiteľná. Čarovné slovíčko ako ďakujem nebýva už až tak obľúbené. Alkohol a nikotín je veľmi rozšírený ako aj omamné látky všetkých druhov. Aj tieto faktory majú za dôsledok zmenu v správaní.

Radovan (46 rokov): Typickým rysom správania je, že fungujú ako húf rýb, ktorý sa dokáže v okamihu a veľmi rýchlo nasmerovať úplne iným smerom. Celá skupina vie veľmi rýchlo a impulzívne reagovať na nový podnet, všetko je oveľa rýchlejšie ako v generáciách pred nimi. Myslia v oveľa krátkodobejších horizontoch ako bolo obvyklé a vyrovnávajú sa s pretlakom obrovského množstva informácií a podnetov, ktorý sa na nich valí z každej strany.

Stano (65 rokov): Vyššia miera egoizmu, roztváranie nožníc v oblasti asertivity podľa miery osobnostnej vybavenosti, príklon k technickým vymoženostiam bez dôvodu ich akútnej potreby, odklon od potreby osobnej komunikácie.

Gabriela (44 rokov): K tomuto viem povedať len krátku vetu a to je. Dnešná generácia je poväčšine arogantná a v niektorých prípadoch neprispôsobivá.

Monika (19 rokov): Určite je to častá ignorácia a arogancia. Irónia v hlasovom prejave býva veľmi častá a častokrát až neznesiteľná. Čarovné slovíčko ako ďakujem nebýva už až tak obľúbené. Alkohol a nikotín je veľmi rozšírený ako aj omamné látky všetkých druhov. Aj tieto faktory majú za dôsledok zmenu v správaní.

 

Foto: Quora.com