Študenti hromadne pochodovali Bratislavou

Mladí vysokoškoláci zorganizovali pochod, prostredníctvom ktorého sa vyjadrili k aktuálnej situácii na Slovensku. Do ulíc prilákali tisíce ľudí. Masové zhromaždenie sa zaobišlo bez výtržností.

V piatok 23. marca 2018 pochodovali Bratislavou študenti, aby si uctili pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Tichý sprievod prešiel zo Šafárikovho námestia na Námestie SNP. Zúčastnilo sa ho približne 25-tisíc ľudí, ktorí následne v širšom centre Bratislavy spievali štátnu hymnu a potom na pamiatku popravenej dvojice zapálili stovky sviečok.

Stretnutie zorganizovali študenti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií, Paneurópskej vysokej školy, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Vysokej školy manažmentu.

Študenti hromadne pochodovali Bratislavou

Podporu im vyjadrili študenti Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Akadémie umení v Banskej Bystrici a Janáčkovej akademie múzických umění v Brne. Mladí vysokoškoláci niesli na čele celého sprievodu veľký plagát s nápisom #niejenamtojedno, ktorý odkazoval na študentskú iniciatívu, s ktorou pôvodne prišli študenti VŠMU.

Študenti hromadne pochodovali Bratislavou

Študenti hromadne pochodovali Bratislavou

Študenti hromadne pochodovali Bratislavou

Študenti hromadne pochodovali Bratislavou

Študenti hromadne pochodovali Bratislavou

Študenti hromadne pochodovali Bratislavou

Študenti hromadne pochodovali Bratislavou

Študenti hromadne pochodovali Bratislavou

Študenti hromadne pochodovali Bratislavou

Študenti hromadne pochodovali Bratislavou

 

Foto: Veronika Pancuráková