V Bratislavskom kraji ocenili najlepších stredoškolákov

Päťdesiatim piatim študentom stredných škôl z Bratislavského kraja sa dostalo veľkej pocty. Z rúk župana si prevzali čestné uznanie a stali sa najlepšími stredoškolákmi celého kraja.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba v piatok 16. februára 2018 ocenil 55 stredoškolákov. V pôsobnosti BSK je pritom iba 54 stredných škôl, v jednom prípade však župan ocenil dvojičky.

„Sú to študenti, ktorí majú výborné študijné výsledky a popri tom ešte reprezentujú školu alebo vykonávajú rôzne mimoškolské aktivity, ktoré z nich robia výnimočných mladých ľudí,” povedal Juraj Droba s tým, že ocenení študenti sa často zapájajú aj do rôznych projektov a charít. „Myslím si, že to v živote dotiahnu veľmi ďaleko.”

Stredoškoláci dostali od bratislavského župana čestné uznanie s poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur. Konkrétnych študentov vybrali učiteľské zbory a riaditelia jednotlivých škôl. Juraj Droba plánuje v začatej tradícii oceňovania pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. „Je to vec, ktorou chcem dodať váhu strednému školstvu a chcem vyslať signál, že županovi a celému úradu záleží na tom, aby stredné školy zlepšovali svoju kvalitu,” uviedol župan, ktorý po brífingu pozval ocenených študentov na obed.

 

Foto: studentskenoviny.sk