Na tieto dni určite nemôžete zabudnúť. Nový školský rok je pomaly tu

Letné prázdniny sa už neúprosne blížia k svojmu koncu. Aj keď sa nový školský rok začína 1. septembra 2019, brány škôl sa po prvýkrát otvoria 2. septembra 2019 (pondelok). Pre mnohých bude tento rok veľmi dôležitý, keďže budú musieť predstúpiť pred komisie alebo nazbierať požadovaný počet bodov na testovaní. Tieto dátumy si teda veľkým poznačte do kalendára.

Začnime úvodnou kalkuláciou. V školských laviciach presedíme presne 190 dní v budúcom školskom roku 2019/2020 v školských laviciach. Prázdniny si budeme užívať 92 a to nepočítame sviatky a víkendy. Takže voľných dní bude viac

Dôležitý deň pre piatakov

Celonárodné Testovanie 5, ktoré preverí vedomosti študentov z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra, sa uskutoční 20. novembra 2019. Zúčastnia sa na ňom všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Testovanie deviatakov

Celonárodné testovanie absolvujú aj žiaci 1. apríla 2020 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 2. apríla 2020 z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra. Náhradný termín Testovania 9 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020.

Strašiak maturantov

Svoje vedomosti získané počas stredoškolského štúdia si budú naši maturanti overovať v dňoch 17. až 20. marca 2020 v rámci externej maturitnej skúšky. Pripravený je aj náhradný termín pre maturantov z externej časti od 31. marca do 3. apríla 2020. Termín ústnej maturity určia príslušné odbory školstva okresných úradov v niektorom týždni v termíne od 18. mája do 5. júna 2020, takže dátum, kedy sa postavíte pred komisiu sa ešte len dozviete.

 

Zdroj: Ministerstvo školstva

Foto: Pexels