Vo vnútri Bratislavy alebo krátky výber jej aktuálnych pokladov

Od histórie Barbarstva mučenia cez snové zobrazenia Brunovského až po Súčasný japonský dizajn.

Čo sa dá zažiť v Bratislave? Hlavne v zlom počasí alebo keď sa vám zunujú prechádzky môže byť dobrou voľbou navštíviť galériu či múzeum. Nemusíte byť ani milovníkom umenia, stačí nevedieť čo s víkendom, ako si spestriť deň alebo byť otvorený experimentom. Vystúpiť z vlastnej komfortnej zóny a urobiť niečo nezvyčajné, vybočiť z každodenných koľají vie byť príjemný reset po povinnostiach.

„Človek by mal každý deň počuť aspoň jednu pieseň, čítať jednu krásnu báseň, vidieť jednu výbornú maľbu, a ak by to bolo možné, povedať zopár rozumných slov."

Výrok Goetheho má iste niečo do seba, ale prečo sa obmedzovať iba na niekolko obrazov?

Podme si teda povedať zopár slov ako pretkať čas kultúrou.

Od histórie Barbarstva mučenia cez snové zobrazenia Brunovského až po Súčasný japonský dizajn

 

Stará radnica

Barbarstvo mučenia

Vo vnútri Bratislavy alebo krátky výber jej aktuálnych pokladov

Prezentuje 54 exponátov – replík mučiacich nástrojov a zariadení z obdobia 16. – 18. storočia. Boli vyhotovené podľa originálnych plánov, ilustrácií a dobových dokumentov z Nemecka, Talianska, Španielska a iných krajín. Nájdeme medzi nimi napr. Norimberskú pannu, tzv. Judášovu kolísku, pás cudnosti či škripec.

31.12.2017

Vo vnútri Bratislavy alebo krátky výber jej aktuálnych pokladov

Nedbalka

Albín Brunovský - Záhrada snov

Vo vnútri Bratislavy alebo krátky výber jej aktuálnych pokladov

V Brunovského záhrade snov prekvitá fantázia. Majster detailov zobrazuje svoju bezhraničnú predstavivosť. Na prvý pohlad haos nespočetných ťahov splieta do komplexného snivého diela. Púšťa do svojich snov a ukáže vám vašu vlastnú tvorivosť, hravosť a sny, ktoré sa prebúdzajú pri pohlade na jeho obrazy. Na prepracované detaily jeho diel odporúčam využiť možnosť zapožičania lupy, ktorú ponúkajú na recepcii.

Do: 25. 6. 2017

Vo vnútri Bratislavy alebo krátky výber jej aktuálnych pokladov

Vo vnútri Bratislavy alebo krátky výber jej aktuálnych pokladov

Vo vnútri Bratislavy alebo krátky výber jej aktuálnych pokladov

Vo vnútri Bratislavy alebo krátky výber jej aktuálnych pokladov

 

Slovenské národné múzeum

Súčasný japonský dizajn

Vo vnútri Bratislavy alebo krátky výber jej aktuálnych pokladov

Výstava úžitkového japonského dizajnu reflektuje a približuje každodenný život bez toho, aby potrebovala slová. Spoznať inú kultúru prostredníctvom bežných predmetov, je cielavedomá myšlienka, ktorá stojí za povšimnutie. Čisté línie a praktický minimalizmus sprevádzajú celou výstavou.

Veci nie celkom zvyčajné v našom prostredí doplnajú charakteristiku Japonska.

Do: 28. 5. 2017

Vo vnútri Bratislavy alebo krátky výber jej aktuálnych pokladov

Vo vnútri Bratislavy alebo krátky výber jej aktuálnych pokladov

Vo vnútri Bratislavy alebo krátky výber jej aktuálnych pokladov

 

Civilizované bývanie pre každého. Jan Vaněk (1891 – 1962)

V medzivojnovom období nastali zmeny nielen v myslení a ale aj životnom štýle. Tomuto vývoju sa prispôsobil aj bytový dizajn.

Významnou osobnostou bol Jan Vanek, ktorému je výstava venovaná. Kto sa chce na chvílu vkradnúť do bytov meniaceho sa 20. storočia má túto príležitosť do 30. 7. 2017, kedy sa výstava končí.

Vo vnútri Bratislavy alebo krátky výber jej aktuálnych pokladov

Vo vnútri Bratislavy alebo krátky výber jej aktuálnych pokladov