Zamestnajte mladých ľudí a získajte dotácie

Začiatkom roka 2015 vláda zaviedla príspevok, ktorým chce zamestnávateľov motivovať k vytvoreniu nových pracovných miest pre mladých. Pozrime sa na to, ako môžete tento príspevok získať.

 -  pokiaľ zamestnáte človeka do 25 rokov, ktorý je evidovaný na úrade práce minimálne tri mesiace

 - ak zamestnáte človeka medzi 25 a 29 rokom života, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov

Ani jeden z nich však predtým nemohol mať trvalý pracovný pomer, trvajúci minimálne pol roka.

Taktiež musíte uzatvoriť písomnú zmluvu na trvalý pracovný pomer. Nový zamestnanec tiež musí odpracovať minimálne 20 hodín, čo je polovica ustanoveného týždenného pracovného času.

Tento príspevok môžete získať len pre novovytvorené pracovné miesto. Ak však chcete príspevok aj napriek tomu, že nové miesta nevytvárate, je tu riešenie. Musíte však preukázať, že nezvyšujete počet pracovných miest preto, lebo ich v dôsledku nadbytočnosti znižujete.

Príspevky sú limitované. Jeho výška závisí od okresu, kde sa pracovné miesto nachádza. Tiež od toho, aká je miera nezamestnanosti v danom okrese, ale aj od priemernej mzdy na Slovensku.

Viac sa dozviete na:

https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/c/2077/category/zamestnanci-a-hr/article/prispevok-zamestnavanie-mladych.xhtml 

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/zaruka-mladych-ludi-sr/opatrenia/pravo-prve-zamestnanie.html

 

Foto: Pexels