Má Organizácia Spojených národov význam alebo nie?

„Čo robí OSN?“ Túto otázku si posledné roky položilo už mnoho ľudí. Vojna na Ukrajine, v Sýrii či teroristické útoky vrhajú na OSN tmavý tieň. Na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je úloha OSN definovaná takto: „Zachovávať medzinárodný mier a bezpečnosť a s týmto cieľom vykonávať účinné kolektívne opatrenia, aby sa predišlo ohrozeniu mieru a potlačil sa každý útočný čin alebo iné porušenia mieru a v zhode so zásadami spravodlivosti a medzinárodného práva uskutočňovať mierovými prostriedkami úpravu alebo riešenie sporov a situácií, ktoré by mohli viesť k narušeniu mieru.“ Už spomínaná vojna na Ukrajine je príkladom, že udržanie medzinárodného mieru nie je vždy najjednoduchšia úloha. Nie všetko sa dá totižto urovnať pri poháre vína a jednom stretnutí.

Rusko a Ukrajina sú členmi OSN. Všetky členské krajiny sú zaviazané podľa Článku 2 Charty OSN vystríhať sa vo svojich medzinárodných stykoch hrozby silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti každého štátu, ako aj každého iného spôsobu nezlučiteľného s cieľmi OSN. Aj keď krajiny Chartu podpísali, nijako ich to neovplyvnilo. Ruskí vojaci obsadili Krym a tým sa celý konflikt začal. Nezabránil im v tom ani protest tohto medzinárodného spoločenstva. Nakoniec začali medzi sebou bojovať dve krajiny, ktoré sa zaviazali, že budú riešiť medzinárodne záležitosti mierovou cestou.

Už je to však štvrtý rok, odkedy začala táto kríza. Nepomohli ani sankcie, ani mierové rokovania. Prečo potom existuje OSN, keď nevie vyriešiť problémy, pre ktoré vznikla? Zlyhala rovnako ako počas druhej svetovej? Má využiť armádu, ako jej to dovoľuje článok 42 Charty OSN? No možno by táto reakcia vyvolala ešte niečo horšie. Najväčší nedostatok OSN vidím v tom, že aj keď sú krajiny členmi tohto spoločenstva, aj tak ich to k ničomu nezaväzuje. Môžu si žiť ďalej, zúčastňovať sa na stretnutí, sľubovať ako to vyriešia, ale všetko pôjde ďalej. Celý svet bude spokojný, že sa aspoň rokuje a riešenie už je na ceste. Je preto potrebné, aby OSN začalo konať.

Na druhej strane, viete si predstaviť, že by OSN z toho vyvodilo následky? Podľa článku 43 Charty OSN má právo povolať si všetku armádu členských štátov, pokiaľ je mier v ohrození. Vtedy by bolo spoločenstvo dôstojným protivníkom pre ruskú veľmoc, vlastne pre hocikoho. A všetko má v rukách len pár ľudí. Je to až nebezpečne veľké množstvo moci, ktoré majú v rukách.

 

Foto: Pixabay