Pripomíname si výročie pochodu bratislavských študentov

Pred 28 rokmi bratislavskí vysokoškoláci pochodovali proti vtedajšiemu režimu, aby sme dnes žili v slobodnej krajine. Zástupcovia novej generácie si to spoločne s účastníkmi dôležitého pochodu v stredu 15.11.2017 pripomenuli na pôde Univerzity Komenského.

Bol štvrtok 16. novembra 1989 a bratislavskou Mlynskou dolinou sa informácia o večernom stretnutí v meste šírila nezvratnou rýchlosťou. V dobe, keď neexistovali sociálne siete, sa o všetkom muselo dohadovať iba ústne, a keďže Štátna bezpečnosť mala všade svojich spolupracovníkov, tieto aktivity boli mimoriadne nebezpečné. Študenti sa však rozhodli, že sa aj napriek hrozbe vylúčenia zo školy stretnú a vyjadria tak svoj nesúhlas s vtedajším komunistickým režimom. Údaje o počte zúčastnených sa líšia, rátať však môžeme v stovkách.

Vysokoškolskí študenti sa vo štvrtok 16. novembra 1989 zišli na Hodžovom námestí, kde ich rýchlo obkolesili policajti. Odvážni mladí ľudia cítili strach, ale aj napriek nemu neustúpili a podchodom sa presunuli na Poštovú ulicu. Držiac sa za ruky a skandujúc rôzne heslá nahlas vyjadrovali svoje názory, čo bol v tom období mimoriadne odvážny čin. Skupina vysokoškolských študentov sa dostala až pred budovu vtedajšieho ministerstva školstva, kde pochod vyvrcholil konfrontáciou s predstaviteľmi vtedajšieho režimu. „Tam sme si otvorene dovolili požadovať veci ako sloboda, školské reformy, vyššia účasť vysokoškolákov na formovaní školského zákona, či pravda o minulosti, pretože sme žili v jednom veľkom klame,” priblížil udalosti spred 28 rokov Radoslav Števčík, súčasný starosta mestskej časti Bratislava-Staré mesto. Aj on bol medzi študentmi, ktorí sa spontánne dohodli a vyšli do mesta vyjadriť svoj názor na vtedajšie fungovanie krajiny „Šestnásty november bol v mojom živote zlomovým okamihom a nikdy som neľutoval, že som vtedy bol tam, kde som bol. Myslím si, že každý z nás by tam šiel opäť a rovnakým spôsobom by sme demonštrovali našu túžbu po pravde, slobode a lepšej spoločnosti,” dodal Števčík.

Spontánny nápad študentov v Bratislave bol predzvesťou toho, čo sa o deň neskôr udialo v Prahe a všetkého, čo sa dialo po zvyšok novembra 1989 v celom vtedajšom Česko-Slovensku. Odvážni vysokoškoláci dali režimu jasne najavo svoj nesúhlas a ich požiadavky zneli čoraz hlasnejšie, až pod veľkým náporom verejnosti komunistický režim padol. „Za najväčší úspech novembra 1989 považujem slobodu, ktorú sme vtedy žiadali, a ktorú sa nám potom spoločne podarilo vybojovať pre celú našu krajinu. Považujem za dôležité, aby sme túto slobodu chránili. To, že sa dnes môžeme slobodne stretávať, že môžeme diskutovať a vyjadrovať svoje názory, to nebolo vždy samozrejmé a v niektorých krajinách sveta to stále nie je samozrejmé. Preto si to ceňme a chráňme,” povedal Radostal Števčík.

Pamätná tabuľa na pamätnom mieste

Udalosť bude už navždy pripomínať pamätná tabuľa na budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí, ktorú tam v roku 2009 umiestnil Ústav pamäti národa v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave. Práve na tomto mieste sa včera stretli účastníci pochodu z roku 1989 so súčasnými vysokoškolákmi, ale aj so zástupcami verejnosti, aby si dôležitý moment slovenských dejín pripomenuli a k tabuli na počesť všetkých účastníkov pochodu spred 28 rokov symbolicky položili vence. „Boli to študenti, ktorí zdvihli hlavy a odmietali prežiť svoje životy v komunistickom režime. Ich aktivity vyvrcholili práve pamätným pochodom, ktorým o jeden deň predbehli svojich pražských kolegov. Na svoju dobu išlo o veľmi odvážny čin, veď riziko vylúčenia zo školy a zo štúdia bolo odvážnou hrozbou, ktorú však už orgány univerzity nestihli uskutočniť,” povedal pred univerzitnou budoviu hovorca Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš. 

Pripomíname si výročie pochodu bratislavských študentov

Pripomíname si výročie pochodu bratislavských študentov

 

Foto: Veronika Pancuráková