Písomné maturity sú už takmer tu. Ste pripravení?

Už zajtra (13.3) začnú na Slovensku písomné maturity. Maturitný týždeň odštartuje tradične test a slohová práca zo slovenského jazyka.

„Na skúšku dospelosti sa v tomto školskom roku prihlásilo 43 541 žiakov, ktorí budú písať testy na 707 stredných školách. Maturantov čaká postupne slovenčina, cudzí jazyk, matematika a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinský jazyk,“ informuje na internetovej svoje stránke Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Ako ďalej ministerstvo uvádza, v utorok (13.3) bude písať externý test a slohovú prácu zo slovenského jazyka 40 202 maturantov, pričom to isté čaká aj ich 1 840 rovesníkov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. V stredu si študenti overia svoje vedomosti pomocou externého testu a slohovej práce z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 a B2. „Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Najčastejšie si maturanti vyberali anglický jazyk, z ktorého bude maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti 36 328 žiakov. V poradí záujmu nasleduje nemčina (3 397 žiakov) a ruština (870 žiakov). Francúzštinu si vybralo 33 maturantov, španielčinu 13 a najmenej žiakov už tradične bude maturovať z talianskeho jazyka – traja,“ vysvetľuje ministerstvo na svojej stránke.
Vo štvrtok (15.3) je pre 6 143 maturantov, ktorí sa prihlásili na maturitu z matematiky, pripravený externý test z tohto predmetu. Maturitný týždeň uzavrie v piatok (16.3) test a slohová práca z vyučovacieho jazyka (maďarského a ukrajinského) pre študentov škôl týchto národnostných menšín. „V prípade maďarského jazyka a literatúry ich bude písať 1 833 žiakov, ukrajinský jazyk a literatúra čaká 21 maturantov,“ dodáva.

Kedy sa dozvieme témy slohových prác?

Témy maturitných slohových prác z vyučovacích jazykov budú vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v RTVS – Rádiu Slovensko v utorok a piatok o 12:20, v utorok aj za účasti ministerky školstva Martiny Lubyovej. Témy budú zverejnené tiež na internetových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.sk), Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (www.nucem.sk), CVTI SR - školských výpočtových stredísk (www.svs.edu.skmaturita.svsbb.sk). Zadania slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní zverejnené len prostredníctvom uvedených internetových stránok. 

Kedy budú výsledky?

Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si všetky školy môžu prevziať 2. mája 2018 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené v dňoch 3. – 4. mája 2018,“ prezrádza ministerstvo.

Aké boli témy maturitný slohových prác minulý rok?

Minuloroční maturanti sa popasovali s témami slohových prác zo slovenského jazyka:

1. Zmeny v spoločnosti sú rýchlejšie než naša schopnosť adaptovať sa na ne (Diskusný príspevok)

2. „Načo je knižka,“ pomyslela si Alica, „keď nemá ani obrázky...? Lewis Carroll, Alica v krajine zázrakov (Úvaha)

3. Začiatok či koniec? (Slávnostný príhovor pre príležitosti ukončenia stredoškolského štúdia)

4. Vtedy som si uvedomil/uvedomila, že na to mám. (Rozprávanie)

Témou maturitných slohových prác z anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka bola – móda a oblečenie.

 

Foto: Pexels